Işık şiddeti ve aydınlanma

perde

filtre

2 m E

2 m

K

3 m

  1. a) Şekildeki K noktasal ışık kaynağından çıkan 400 cd ışık filtreden geçerek perdeyi aydınlatmaktadır. Yüzeydeki toplam aydınlanma 8 Ix olduğuna göre, filtre ışığın % kaçını tutmuştur?

  2. b) Eğer 2 m boyuna sahip bu filtre tamamen saydam maddeden yapılmış ise (herhangi bir ışığı geçirmiyor) perde üzerinde oluşan görüntünün boyu kaç m’dir?