İşlemli halini gönderir misiniz

Cevap D , bana işlemli hali gerek

Doğru Cevap: