Islemli ve aciklayarak yapın

2 Beğeni

x in solunda kalan ve k1 doğrusu ile d4 doğrusunun yaptığı açı 60 derecedir.
Paralellikten dolayı be açı x açısına eşittir. (x=60)

y açısı ile x açısı ters açılardır.
Bu nedenle x = y = 60 olur.

x+y = 60+60 = 120 olur.

1 Beğeni