Kar yüzde problem

saved. Cevap e

  1. Yıllık enflasyonun P olduğu bir yılda, parasını yıllık faiz ile 1 yıl bankaya yatıran bir kişinin yıl sonunda, ilk durumuna göre alım gücü yüzde kaç azalır?

A) 5

B) 8

C) 10

D) 12

E) 20

.

1 Beğeni