Kar zarar problemler

Alınan sebze miktarı 100 tane ve harcanan para 100A kadar olursa;
Eskiden 100 tanesine 100A verilirken artık sağlam kalan 40 tanesine 100A verilmiş olur.

  1. durumda tanesi 100A/100 = A olurken, ikinci durumda; 100A/40 = 2.5A olur.

A ----> 2.5A olursa;
100 --> X olur.

x = 100*(2.5A) / A = 250 olur.
Artış %150 olur.

1 Beğeni