Kar zarar problemleri

Bir malın 3/10 u 30 zararla satılmıştır.Bu maldan 19 kâr elde edebilmek için malların geri kalanının % kaçı kârla satılmalıdır?