Karekök yeni̇ nesi̇l problemler

Doğru Cevap:

Sadece 2 kişinin ilk duruma göre aldığı şeker sayısı artıyor. Cevap : C