Kareköklü ifadeler

Doğru Cevap:c

Daha kolay anlamak için kök 6 yerine 2,5 değerini verebilirsin