Karekökü daha işlemedik yarın deneme var bakabilir misiniz