Karışım problemleri

Cevap D

X karışımını 100 br olarak düşünürsek; 25 br alkol ve 75 br diğer vardır.
y karışımı 100 br in 1/4 ü olduğuna göre 25 br dir.
Son durumda karışım 125 br olur.

125 br de 25+Y_alkol kadar alkol vardır.

100 br de 35 ise 125 br de 25+Y_alkol olur deyip oranlarsak;
25 + Y_alkol = (125*35)/100 olur ve buradan
y_alkol = 75/4 bulunur.

Y karışımı 25 br idi.
25 br de 75/4 kadar varsa 100 br de ne kadar (n) olur ? bulmamız gereken bu ;

n = (100*75/4)/25 ve buradan da n = 75 bulunur.
Cevap : D