Karışım problemleri

Doğru Cevap:

Burada buharlaşanbuharlaşan su dur tuz da bir azalma olmaz @1905