Karışım problemlerii

Cevap E

İlk durumda %20 kalay olduğuna göre 5000 in %20 si 1000 kg kalay, 4000 kg bakır olur.

İkinci durumda %40 kalay ise ve kalay miktarı değişmediği için yeni karışımın miktarı bulunur.

x_bakır = (1000*100)/40 ve x = 2500 kg bulunur. Bu karışım değeri olup bunun 1000 kg si kalay kalan 1500 kg si bakırdır.

Bu durumda bakır miktarı 4000-1500 = 2500 kg = 2.5 ton azalmıştır.
Cevap : E

İyi çalışmalar
Başarılar