Karmaşık sayıların koordinat düzleminde gösterimi

Doğru Cevap Şıkkı:

Şık yok