Kesirlerle işlemler

Kesirlerle işlemler
0

3p/5 - p/10 = 5p/10 = p/2

Cevap D seçeneğidir.