Kimya asitlik bazlık

Aşağıdaki oksitlerden hangisi bazik oksit tir?

A) SiO2

B) P205

D) Na 0 E) CIO,

C) SO3

cevap d. aktif metal + oksijen= bazik oksit.

1 Beğeni