Kimya denge yardııım

  1. soruya baktığımızda b şııkında ileri tepkime hızı değerlerini karşılaştırmış. İster endotermik olsun ister ekzotermik olsun. Sıcaklık arttıkça İleri ve geri tepkime hızları artar. B

2.soruda üçü de doğru. 2. ve 3. seçenekler bircirleri ile bağıntılı. E

3.soruda sıcaklık arttığı için toplam basınç artar. ileri ve geri tepkime hızı sıcaklıkla aerat, girenlerin mol sayısı tepkime sola kaydığı için artar. ürünlerin mol sayısı azalır. bize artmayanı soruyor. D