Kimya dengeye etki eden faktörler

Doğru Cevap Şıkkı.E