Kimya ph sorusu

Amonyak (NH3) ürenin parçalanması sonucu oluşan bazik bir gaz olup hayvan gübreleri sonucu

atmosfere salınmaktadır. NH3 kısmi basıncının 25x10-9 atm olduğu bir ortamda bulunan su

kütlesinin pH değerini bulunuz (Not: Henry sabitini, KH, 62 M/atm olarak alınız).

NH+H20B NH +OH

K, = 1.82 x 10

1 Beğeni