KİMYA Yardımcı olur musunuz lütfen

Aşağıdaki…

a) Tuzruhu-Çamaşır suyu b) Tuzruhu-Sivi sabun c) Çamaşır suyu-Sivi sabun

 1. Çamaşır sodasının formülü aşağıdakilerden hangisidir?

a)

NaOH b) NOH. c) Na2CO

d) NaHPO. e) K;CO

d) Sıvı deterjan- Tuzruhu

 1. Dünya rezervinin v s Türkiye’de bulunan, uzay mekiği, LCD elevizyon ekranı ve isıya dayanıkh cam yapımında kullanılan elementin simgesi aşağıdaki isimlerden hangisinde vardır? a) Arda

b)Selçuk c)Sow

d)Fernandez

 1. Aşağıdakilerden hangisi maddenin ortak özelliklerinden değildir? c) Elektrikli yapı

b) Tanecikli yapısı

a) Eylemsizlik 7. Periyodik cetvelin bir periyodunda soldan sağa

e)Drogba

d)fletkenlikli yapısı

doğru gidildikçe aşağıdaki özelliklerden hangisi azalır?

a) Atom yarıçapı b) Ametal özelliği c) Elektron sayısı d) Atom numarası e) Elektron alma eğilimi 8. X** iyonu Is 2s 2p elektron dağılımına sahiptir. Buna göre X elementinin periyodik tablodaki yeri neresidir? a) 2p- VA b) 2p-VIITA c) 3p-IA d) 3p-IIIA e) 3p- VA

  1. Yörüngede 7 elektronu bulunan bir elementin grubu ve periyodu nedir? a) 1p-2A

b)2p-2A

c)3p-7A d)2p-7A e)2p-5A

 1. (-3) yüklü iyonun elektron dağılımı 1s? 2s 2p 3s 3p olan X elementinin (+3) iyonu halindeki

dağılımı hangisidir?

a) 1s 2s 2p 3s! d)1s 2s 2p 3s 3p 4s!

b) 1s 2s 2p 3s

e) 1s 2s 2p 3s 3p

c)1s 2s 2p 3s 3p 453d

 1. Çekirdeğinde 21 nötronu ve 19 protonu bulunan X atomunun izotopu aşağıdakilerden olabilir? a) X b) 4019X d) 8X e) 20X

c)"1.X

 1. 18X elementinin değerliği nedir? a)+3 b)-3 c)+2

d)+1 e)

 1. Suda yaşayan canlıların yaz aylarında suların derinliklerinde inme ve kışında su yüzeyine doğru çıkma durumlarını

aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir a) gazların çözünürlüğünün sıcaklıkla doğru orantılı olması c) gazların çözünürlüğünün sıcaklıkla ters orantılı olması

b) gazların basıncının sıcaklıkla doğru orantılı olması d) gazların basıncının sıcaklıkla ters orantılı olması 14. Bir bardak soğuk su alınıp bir süre bekletilse, su içinde bir çok kabarcığın oluştuğu gözlenir. Bu kabarcıklar

neyi gösterir. a) Suyun soğuduğunu

d)suyun buharlaştığını

b)suyun kaynadığını e) suyun e)suda çözünmüş halde hava bulunduğunu

ayrıştığını

Aşağıda verilenlerden hangisi fiziksel bir olayı gösterir?

a) Suyun damıtılması b) Sütün ekşimesi

c)suyun elektrolizi d)ekmeğin küflenmesi e)etin pişmesi

 1. Aşağıda verilenlerden hangisi metal değildir? a) hidrojen b)sodyum c)potasyum d)Aluminyum e)bakır

 2. Aşağıdaki özelliklerden hangisi bir maddeyi diğerinden ayırt etmek için kullanılamaz? a)Özkütle

 3. L. Süzme

b)Erime noktası c) Eylemsizlik d)Kaynama noktası e) Çözünürlük

II.Süblimleşme

III.Buharlaşma

Yukarıdaki işlem ve olaylardan hangisi yada hangilerinin sonunda oluşan madde hal değiştirmiştir? a)Yalnız I d)I ve II e) II ve III

b) Yalnız II c)Yalnız III

 1. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi doğru isimlendirilmemiştir? a)(NH),PO4: Amonyum fosfat

d) Cla: Karbon tetra klorür

b)CaSO3: Kalsiyum sülfat e)HCl: Hidrojen klorür

 1. Saf bir maddenin elektrik akımı ile bileşenlerine ayrılmasına ne ad verilir?

a)Buharlaştırma b)Ayrımsal damitma

c)Na2O: Sodyum oksit

c)Miknatısla ayırma d) Eritme

 1. Aşağıdakilerden hangisi suni gübre bileşiği değildir? a) (NH), PO4 b) (NH4)2SO4 c) NH.NO d) NH OH

e)Elektroliz

elektron