Kimyanın temel kanunları acil

Soru 2;
(3,6+13,2) - (12,8+x)=0;
X=4;