Köklü ifadeler 1 4

@Deed-304 hangi iki sayı arsında sorulurken sayıların karesi alınarak yapılır.

kareleri 100 ve 121 olan D seçeneği cevaptır.