Köklü ifadeler denklemler

√2 ile genişletiriz ve 8√2÷2 buda 4√2