Köklü ifadeler matemetik 9.sınıf

Doğru Cevap:5d 6c 7a 8c