Köklü ifadeler sorusu

Ondalık sayılara çevrilerek te çözülebilir @Azey