Köklü ifadelerde bölme işlemi

cevap e

1 Beğeni

1 Beğeni

1 Beğeni