Köķlü sayılar çözer misiniz cevap B

Birün kök içerisindeki sayılar.
(685-2).(685+2) şeklinde,ikinci sayı (340-1).(340+1) şeklinde yazılır.

İki kare farkından 4 ve 1 sadeleşir.

Ve kök dışına 685 ve 340 çıkar.

685-340=345 @IMRAN

1 Beğeni