Köklü sayılar ile ilgili bilemediğim soru

Doğru Cevap:c

1 ile -5’i çıkarınca -4 çıkmaz mı?

İşlemde hem pay hem de payda (-1) değeri çarpılarak bir düzenleme yapılmıştır.

1 Beğeni