Köklü sayılar işlem

1 Beğeni

50 bölü 32 nasıl çıktı?

8/10 ifadesini bölme kurallarına göre ters çevirip Pay’da bulunan 5/4 ifadesi ile çarpıyoruz.

1 Beğeni