Köklü sayılar problem

Doğru Cevap:

8/10 - 1/10 = 7/10
olmalıdır.

1 Beğeni

Kök 0,64=0,8
Kök 0,01=0,1
0,8 - 0,1=0,7’dır
iyi çalışmalr

1 Beğeni