Köklü sayılar soru

a = 0.44444444…
olduğuna göre
a= 4/9 olur.

Karekökü 2/3 Cevap A

1 Beğeni