Köklü sayılarrrrr

Doğru Cevap:

Sayı = 4 + (22-16)/(25-16)= 4 + 6/9 = 42/9 = 14/3