Konu değerlendirme. .

x-2y+3 = 0 x(-3) işlemi yapılır
3x+5y-6 = 0

-3x + 6y - 9 = 0
3x+5y-6 = 0
toplarsak;

11y = 15 y=15/11 ve x = -3/11

y = ax 15/11 = a.(-3/11) ise a = -5

y = -5x yani y+5x = 0 Cevap B

Başarılar
İyi çalışmalar

1 Beğeni