Kpss Problemler

x litre süte 40x kuruş para vermiş
su katınca 1.1x litre oluyor ve 80.1.1x = 88x paraya satmış oluyor

40x ten 48x kar ederse 100 birimden kaç kar eder ?

kar = 48x . 100 / 40x = 120 eder.
Cevap A