Kpss temel işlemler

Parantezleri açarsak
4ab + 4ac - 4ab - 2bc - 4ac + 2bc + b
ve gerekli sadeleştirmeleri yaparsak ;
Buradan da sonucun b = 17 olduğunu görürüz.