Kumeler de islemler

A = {1, 2} ve B = {2, 3, 5} olmak üzere, A x B’nin koordinat düzlemindeki görüntüsünü kapsayacak en küçük dikdörtgenin alanı S, olsun.

A kümesine 4, B kümesine 1 tane doğal sayı eklen diğinde yeni görüntüyü kapsayacak olan en küçük dikdörtgenin alanı S, in kaç katıdır?