Kümeler konuşu sorusu

N, doğal sayılar kümesidir. 0’dan başlayıp sonsuza doğru gider. N= {0, 1, 2, 3, 4, …}

A kümesi ; x+3 < 6 --> x < 3 --> A = {0,1,2} (x; mutlak değer dışına pozitif çıkar)

Z, tam sayılar kümesidir. - sonsuzdan + sonsuza kadar gider, yani negatif ve pozitif tüm sayıları ayrıca 0’ı içerir. Z= {… , -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, …}

B = {-3,-2,-1,0,1,2,3,4}

Bu durumda kesişim kümesi {0,1,2} elemanlarından oluşuyor.

Sanırım soru eleman sayısını istemek istemiş Bu durumda cevap 3 olmalı yani E şıkkı doğru

1 Beğeni