Kümeler sorusu

İki basamakh pozitif tam sayılar kümesinde tanımlanan sirali ikililerden kaç tanesinde birinci bilegen ikinci bile- senden 1 küçüktür?

A) 85 B) 86 C) 87 D) 88 E) 89

S(A x B)=5

s(B xC)=35

olduğuna göre, (A x C) ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır?

A 125 B) 150 C) 175 D) 200 E)225