Kümeler sorusu11

Bir sınıftaki öğrencilerin 10 tanesi sadece coğrafya dersinden geçmiş, 15 tanesi ise tarih dersinden kalmıştır.

Sadece tarih dersinden geçen öğrenci sayısı, hem tarih hem de coğrafyadan kalan öğrenci sayısına eşit olduğuna göre, sinif mevcudu en az kaç olabilir?