Kütle çekim kuvveti

Dünya’nın kütlesi Ay’ın kütlesinin 81 katıdır. Ay’ın dünya’ya uyguladığı kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü ise F’dir. Buna göre Dünya’nın Aya’a uyguladığı kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü kaç f dir

Doğru Cevap Şıkkı: