Lgs sorusu

50 ve 7 dahil arasındaki sayılar 50-7+1 ile bulunur. 44 tane sayı vardır. Şekilde görüldüğü gibi aynı hizadaki sayılar arasındaki fark 2’dir. 44.2=88,