Limit sorusudur

@gozdeby17

Paydaki x in kuvveti daha büyük olduğu için Sonuç sonsuzdur