Logaritma sorusu 3

Doğru Cevap:

logaritmanın çarpma özelliği kullanılmış. Bu denklemi

(x-1)(x+1) ≤ 8

yazabiliriz.
x² -1 ≤ 8

-3 ≤ x ≤ 3 olur.
Ancak x-1 > 0 olma zorunluluğundan dolayı

1 < x ≤ 3 olur.

x = {2,3} Cevap : C

iyi çalışmalar

Başarılar.