Lütfen acil cevap atın

Cevap 48
0,75= 75/100 = 3/4
38 - 2 itfaiye boyu çıkar 36
3/4= 36/×