Lütfen anlatarak cozermisiniz 8. sinif

Yukarıda gösterilen caddenin her iki tarafına bitişik düzende olacak şekilde kare prizma biçiminde binalar yapıl

mıştır.

Caddenin sol tarafındaki binalar birbirine eş olup taban kenarı 10 m yüksekliği 25 m ve sağ tarafındaki binalar

birbirine eş olup taban kenarı 14 m yüksekliği 20 m dir.

1400 metreden uzun olan bu caddenin her iki tarafında da başta ve sonda birer tane bina bulunduğuna göre, ön yüzleri tamamen camla kaplı 25 m yüksekliğindeki binaların tamamında kullanılan cam toplamda

en az kaç m dir?

(Tüm binaların sadece ön yüzleri camla kaplıdır.)

1 Beğeni