Lütfen bakar mısınız?

Cevap yazıyor mu? Doğru yaptıysam anlatayım :smiley: