Lütfen bunu da anlatarak yaparmisiniz

D şıkkındaki küp kapatıldığında karşılıklı yüzlerde bulunan sayılar
12-17
15-11
13-10
Şeklinde olur. Ve hepsi aralarında asaldır.