Lütfen cevaplar mısınız

Doğru Cevap:

Asal çarpanlarına ayırıyoruz
252 | 2
126 | 2
63 | 3
21 | 3
7 | 7

252 = 2.2.3.3.7

Cevap (kök) 7 olmalıydı.

Zaten A ve C seçenekleri aynı verilmiş . Muhtemelen bir tanesi (kök) 7 olacaktı.

Başarılar.

İyi çalışmalar