Lütfen cevaplar mısınız?

Doğru Cevap:

19-6 = 13 (açılış değerini çıkarttık.)

13/3,25 = 4
Cevap B

1 Beğeni