Lütfen cevaplayın

Lütfen cevaplayın
0

İş yapabilmenin koşulu cismin hareket etmesi olduğuna göre;
K doğru, L yanlış, M doğrudur.
Cevap C