Lütfen çözebilir misiniz?

5 olan uzaklıklar 3 ve 4 ise ve birbirine olan en uzak mesafe sorulduğundan sayılardan birini 5 in sağında diğerini solunda olacal şekilde almamız gerekir sayılar
1 ve 8
2 ve 9 olabilir her ihtimalle aradaki uzaklık en fazla 7 olur saygılat